گالری تصاویر تنگه بهشت در استان مازندران 📸

11 تیر 1403
0 دیدگاه
مسیر عبور از بین صخره های تنگه بهشت 416876

گالری تصاویر تنگه بهشت در استان زیبای مازندران

گردش گردشگران از تنگه بهشت استان مازندران 1646847454
تفریح یک گردشگر از تنگه بهشت در آب و هوای بکر مازندران
عبور سخت از تنگه بهشت و رسیدن به آبشار 2564164
عبور یک جوان از آب و رسیدن به آبشار تنگه بهشت
تنگه بهشت زیبا در استان مازندران 4176874687
تصویری از آب چشمه ها و کوه ها و عبور آن از بین صخره ها

بیشتر بخوانید: تنگه بهشت کجاست؟🌄 | معرفی🟢 | تصاویر📸 


عبور آب از بین سنگ ها و گیاهان تنگه بهشت 41564876847
عبور کردن آب زلال و شفاف از بین سنگ ها و گیاهان تنگه بهشت
گیاهان بالای صخره های تنگه بهشت 41356467
گیاهان روییده شده در بالای صخره های تنگه بهشت
مسیر عبور از بین صخره های تنگه بهشت 416876
جریان رود و مسیر عبور از تنگه بهشت استان مازندران
تنگه بهشت زیبا وگیاهان سرسبز 416868476
مسیر آب از بین درختان و گیاهان در تنگه بهشت
تصویری از نور خورشید تابیده شده در تنگه بهشت 416876874
نور خورشید بر روی گیاهان سرسبز در تنگه بهشت

ارسال دیدگاه