نکات حقوقی اجاره خانه 1403 | قوانین ✅| نکات مهم 🔴

28 خرداد 1403
0 دیدگاه
نمای بیرونی خانه ویلایی فلت به همراه محوطه سازی سرسبز و نکات حقوقی اجاره خانه 49857984

آیا نکات حقوقی اجاره خانه را می دانید؟

یکی از انواع عقود معین پیش‌بینی شده در قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۰ که در دنیای امروز نیز بسیار کاربرد دارد، عقد اجاره است. این عقد می‌تواند نسبت به اموال منقول، نظیر ماشین، یا اموال غیرمنقول، نظیر ملک، منعقد شود. به موجب آن، مستاجر حق استفاده از منافع عین مستاجره را برای مدت پیش‌بینی‌شده در قرارداد اجاره خواهد داشت.

قرارداد اجاره خانه، مسکن و آپارتمان از رایج‌ترین مصادیق عقد اجاره نسبت به مال غیرمنقول است. این نوع قراردادها نکات حقوقی مهمی دارند که تنها در صورت رعایت این نکات، قبل، حین و پس از انعقاد قرارداد، می‌توانند منشا اثر حقوقی مثبت باشند و به مستاجر حق استفاده از منافع عین مستاجره را بدهند.

در این مقاله، قصد داریم نکات حقوقی اجاره خانه، مسکن و آپارتمان را برای سال 1403 بررسی کنیم. ما به بررسی مراحل مختلف اجاره، از قبل از معامله تا تنظیم قرارداد و تحویل ملک، خواهیم پرداخت. اگر علاقه‌مند به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع هستید، در ادامه مقاله همراه ما باشید.


☑️ نکات حقوقی مهم در اجاره مسکونی، راهنمای کامل برای اجاره‌ دهندگان و مستاجران

اگر قصد اجاره خانه در نمک آبرود و سایر شهر ها را دارید بهتر است این مقاله را از دست ندهید. در این مقاله، به بررسی نکات حقوقی حیاتی در قراردادهای اجاره مسکونی پرداخته‌ایم که هر اجاره‌دهنده و مستاجری باید در نظر داشته باشند:

 1. مدت اجاره معین: باید مدت اجاره مشخص باشد؛ در غیر این صورت، قرارداد اجاره باطل است.
 2. مالکیت عین مستاجره: موجر نیازی ندارد که مالک عین مستاجره باشد، اما باید مالک منافع آن باشد.
 3. حق فسخ در صورت عیب: اگر مستاجر پس از قرارداد متوجه عیب‌های جدی در ملک شود، حق دارد قرارداد را فسخ کند.
 4. تغییرات در ملک: موجر نمی‌تواند در حالتی که با استفاده مستاجر در تعارض باشد، تغییراتی در ملک اعمال کند.
 5. تعمیرات و مخارج: تعمیرات و هزینه‌های مرتبط با اجاره بر عهده مالک است، مگر اینکه در قرارداد متفاوتی تعیین شود.
 6. پرداخت به موقع اجاره: مستاجر باید اجاره‌ها را در زمان تعیین‌شده در قرارداد پرداخت کند و رسید بگیرد.
 7. اثر فوت موجر یا مستاجر بر قرارداد: عقد اجاره با فوت موجر یا مستاجر باطل نمی‌شود.

ناگفته نماند اگر قصد رهن و اجاره خانه در سلمان شهر یا دیگر شهرها را دارید بهتر است مقاله روش های کلاهبرداری در رهن و اجاره ملک 🧛‍♀️| بشتابید که راز کلاهبرداران فاش شد را بخوانید تا آگاه شوید.

توافق دو طرفین برای اجاره دادن به مستاجر و نکات حقوقی اجاره خانه 546876375

☑️ بخش دوم سایر نکات حقوقی اجاره خانه

 1. تعمیرات بدون اجازه: اگر مستاجر بدون اجازه موجر تعمیراتی در ملک انجام دهد، حق مطالبه هزینه آن را از موجر ندارد.
 2. ساخت و ساز بدون اجازه: موجر حق دارد در صورت ساخت و ساز یا کاشت درخت توسط مستاجر بدون اجازه، آن را از بین ببرد.
 3. تخلیه مورد اجاره: پس از پایان مدت اجاره، اگر مستاجر از تخلیه مورد اجاره امتناع کند، موجر می‌تواند به درخواست خود تخلیه را انجام دهد.
 4. استرداد ودیعه: اگر موجر ودیعه یا تضمینی از مستاجر دریافت کرده باشد، تخلیه و تحویل مورد اجاره موکول به استرداد آن ودیعه یا تضمین می‌باشد.
 5. اجراییه قرارداد: در صورتی که سند اجاره رسمی باشد، برای تخلیه مورد اجاره، اجراییه از دفتر خانه‌ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده است، صادر می‌شود.
 6. فسخ قرارداد به دلیل زیراجاره: بدون اجازه موجر، زیراجاره دادن مورد اجاره، می‌تواند به فسخ قرارداد منجر شود، مگر اینکه در قرارداد اجازه زیراجاره دادن داده شده باشد.
 7. گواهینامه قانونی: برای تنظیم قرارداد اجاره به صورت قانونی، حتماً دو نفر به عنوان گواه ذیل سند اجاره باید امضا کنند تا از مزایای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ بهره مند شوند.

این نکات باید به دقت در نظر گرفته شوند تا هم مستاجران و هم اجاره‌ دهندگان از حقوق و تعهدات خود به بهترین نحو آگاه باشند.

☑️ بخش سوم سایر نکات حقوقی اجاره خانه

 1. برداشت ودیعه در صورت خسارت: اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره یا عدم پرداخت اجاره بها یا بدهی و شارژ باشد، نمی‌تواند راساً از ودیعه برداشت کند؛ بلکه باید با تقدیم دادخواست به دادگاه برای دریافت حق خود اقدام کند.
 2. تخلیه مورد اجاره پس از انقضای مدت اجاره: بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی، تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته انجام خواهد شد؛ و در اجاره با سند عادی، تنظیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی توسط ضابطان انجام خواهد شد.
 3. محدودیت قانونی برای اجاره اماکن: از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‌ها و ساختمان‌های دولتی تابع مقررات قانون مدنی و مقررات این قانون و شرایط مقرر بین طرفین است.
 4. تنظیم قراردادهای عادی اجاره: قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر برسد و توسط دو نفر از معتمدان طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.

این نکات حقوقی را همواره به یاد داشته باشید تا از حقوق و تعهدات خود به بهترین نحو آگاه باشید و مشکلات حقوقی احتمالی را جلوگیری کنید.

نمای داخلی اتاق پذیرایی مبله و نکات حقوقی اجاره خانه 45856435


✅ نکات حقوقی اجاره خانه قبل از معامله، 1403

 1. بازدید از ملک: بررسی وضعیت ظاهری و تطابق با توصیفات موجر، امکانات موجود و سلامت آن‌ها باید انجام شود.
 2. بررسی مدارک: بررسی هویت و حق مالکیت موجر، وجود اجازه قانونی برای اجاره.
 3. پرداخت قبوض: بررسی وضعیت پرداخت قبوض آب، برق و گاز توسط ساکن قبلی.
 4. وکالت نامه: بررسی اعتبار و تاریخ وکالت موجر در صورت اجاره توسط شخص حقیقی یا حقوقی.
 5. اذن شرکای مشاعی: بررسی اذن شرکا در صورت اجاره ملک مشترک.

نمای داخلی اتاق پذیرایی مبله به همراه آشپزخانه و نکات حقوقی اجاره خانه 47546355348


✅ نکات حقوقی اجاره خانه هنگام تنظیم قرارداد

 1. شفاهی یا کتبی: قرارداد می‌تواند به صورت شفاهی یا کتبی باشد با الزام به رعایت نکات حقوقی.
 2. اهلیت طرفین: وجود عقل، بلوغ و رضایت معتبر برای انعقاد قرارداد.
 3. مدت اجاره: تعیین مدت قرارداد و شرایط مربوط به شروع اجاره.
 4. تسلیم ملک: تعیین موعد دقیق تسلیم ملک و وضعیت آن.
 5. مبلغ اجاره: تعیین مبلغ دقیق اجاره، شرایط پرداخت و خسارات دیرکرد در پرداخت.

✅ نکات حقوقی اجاره خانه بعد از قرارداد

 1. وضعیت تحویل ملک: تسلیم ملک به شرایط قابل قبول برای استفاده مستاجر.
 2. فسخ قرارداد: شرایط فسخ قرارداد به اساس عیوب ملک و حقوق مستاجر.
 3. تعمیرات: مسئولیت تعمیرات لازم برای استفاده از ملک بر عهده مالک است.

نمای داخلی اتاق نشیمن و آشپزخنه و پله های با کفپوش پارکت و نکات حقوقی اجاره خانه 455734534646

ارسال دیدگاه