نکات حقوقی اجاره خانه 1403 | قوانین ✅| نکات مهم 🔴

آیا نکات حقوقی اجاره خانه را می دانید؟ یکی از انواع عقود معین پیش‌بینی شده در قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۰ که در دنیای امروز نیز بسیار کاربرد دارد، عقد اجاره است. این عقد می‌تواند نسبت به اموال منقول، نظیر ماشین، یا اموال غیرمنقول، نظیر ملک، منعقد شود. به موجب آن، مستاجر حق استفاده ...

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)