الماس خاورمیانه؛ تفریحاتی که نباید در برج دو قلوی متل قو از دست دهید !

الماس خاورمیانه یا بهتر بگوییم برج دوقلوی عظیم زاده معروف به برج دو قلوی متل قو ، از زیباترین برج های خاورمیانه محسوب شده که در سلمان شهر یا همان شهر متل قو سابق واقع هستند.فقط یکی از چند جاذبه دیدنی سلمان شهر محسوب میشوند. برج دو قلوی متل قو نامی شناخته شده در ...

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)