همه چیز در مورد غش در معامله ملکی💯⚖️| نکات✔| نمونه دادخواست معامله ملک📑

آیا می دانید غش در معامله چه می باشد؟ آیا راه کار های جلوگیری از غش در معامله را می دانید؟ “غش” در معامله به معنای فریب دادن مشتری است و زمانی رخ می‌دهد که فروشنده، کالای معیوب خود را به عنوان جنس سالم به مشتری عرضه می‌کند. خرید و فروش ملک یکی از ...

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)