طرح هادی چیست؟ 💡| انواع طرح | نقشه ها 🗺️| اهداف | چگونگی استعلام طرح هادی

یکی از مراحل ارزیابی ملک که توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام می‌شود، اطمینان حاصل کردن از عدم قرار گرفتن ملک در مسیر طرح‌های هادی و تفصیلی مهم است. در یک مقاله پیشین، به طور کامل طرح تفصیلی را شرح داده‌ایم. اکنون قصد داریم در این مقاله به بررسی طرح‌های هادی و انواع آن‌ها به ...

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)