6 تفریح در نمک آبرود که همه‌ی مسافران عاشقش هستند !

6 تفریح در نمک آبرود که همه‌ی مسافران عاشقش هستند،  کدام است؟ نمک آبرود با تمام زیبایی های طبیعی خود  به عنوان  مهمترین نقطه تفریحی در مازندران محسوب شده که  در تعطیلات به یکی از شلوغ ترین نقاط مازندران تبدیل می شود. این شهر سر سبز کوچک با دنیایی از جاذبه های تفریحی  به ...

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)